Program se stále ještě ladí, stejně jako seznam přednášejících i náplň přednášek

— Jaké to bylo minule: první Cyklo Kongres a druhý Cyklo Kongres

So - Ne

Program

Potvrzení přednášející:

Mgr. Bohumil Kartous

Mudr. Jiří Dostal

Mgr. Ivan Rybařík

Ing. Jiří Kaloč

Pavla Kladivová

Ing. Lubomír Vojta

...plus další nové tváře, včetně minulých přednášejících na kongresech

Pohodová atmosféra

Setkání nabité know-how ale i pohodovou atmosférou a neformální debatou s přednášejícími. Možnost paralelních seminářů a pokračování v užším kolektivu. To je Cyklo Kongres

2

Omezená kapacita

Kongres nemá za cíl stát se gigantickou akcí - jde o setkání, které přináší interakci a dobrou atmosféru. Proto je kapacita omezená.

Registrace jsou již uzavřeny

So-Ne

1200,- prvních 15 přihlášek

1600,- plná cena

jeden den:

přhlášky po Novém roce - kdy bude zveřejněn program

900,- plná cena